Häst

Hästen är idag ett av de djur som fyller en väldigt bred och mångsidig funktion. Hur djuret används beror till viss del på ekonomin i landet. I många u-länder används exempelvis hästen i stort sett som ett arbetsdjur medan människor i rikare länder har möjligheten att främst låta hästen vara ett djur som man rider på för rent nöje.

HästarArbete: När tamhästen en gång i tiden fångades och tämjdes var detta i syfte att utnyttja dess arbetskapacitet. En häst är betydligt starkare än ett flertal människor vilket gjorde att dess styrka användes både till åkerbruk och till skogsbruk. Utöver det användes hästen även vid transport vilket var vanligt en bit in på 1900-talet. Idag används hästen som ett starkt arbetsdjur främst i utvecklingsländer. Men där terrängen är svår som exempelvis i berg är det vanligt att hästen fortfarande används, då som packdjur. I Norge är detta exempelvis relativt vanligt.

RidningRidning: Idag är det främst ridning som svenskarna förknippar hästar med. För många är en kortare tur på en islandshäst första steget vilket självklart kan ge mersmak till att rida på större hästar. Ridning erbjuds idag i landet i flera olika former. Allt från ridlektioner på en ridskola till att rida i naturen eller tävla på travbanan.

Hästkött: Hästkött anses som betydligt bättre än fläsk eller nöt. Däremot speglar sig detta även i priset vilket gör att hästkött främst används som pålägg, som exempelvis hamburgerkött, samt vid finare maträtter. Hästkött förekommer även till viss del i korvar. Däremot är hästkött som säljs i svensk dagligvaruhandel mycket sällan från svenska gårdar. Det är ytterst få svenska gårdar som föder upp hästar för slakt utan i de fall som de slaktas går köttet främst till djurfoder. Det kött som köps i matvarubutikerna kommer bland annat från Sydamerika och delvis Sydeuropa.