Snyggt runt hästgården

By Date: 2017/04/04 in Tips

Att ha en hästgård innebär inte bara att ha hästar och sköta om dessa utan det är många andra sysslor. Det är byggnader som måste underhållas och mark som ska hållas efter.

Förutom att sköta om hästar så gäller det att se till att stall och betesmarker är av den kvalitén som behövs för att kunna driva en hästgård. Även att håll snyggt runt hästgården med stall och bostadshus kräver sitt jobb. Det kanske finns trädgård till som behöver skötas och hållas efter. Det kan vara lite arbete att exempelvis få ner en ligusterhäck i jorden och få den att växa men värt allt arbete då denna häck är av en tålig art som klarar det mesta.

Det kan vara fasader på stall och bostadshus som måste målas om och renoveras då väder och vind har satt sina spår. Det är en heltidssysselsättning att driva en hästgård och inget görs av sig själv. Driver man gården som ett företag så kan det kännas lättare att ta in hantverkare som hjälper en att iordningställa saker och ting som behöver åtgärdas. Det är inte alltid som tiden räcker till eller att man har kunskapen att åtgärda vissa saker.

En del saker får man inte göra själv, som den elektriska biten, här gäller att man tar in certifierade elektriker som ordnar upp om det är något som måste åtgärdas. Allmän koll på det elektriska kan man göra för att säkerställa så att det inte är något fel.